• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   192 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه باران-اثر شماره 4 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 8
7 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   230 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز سرود خیال انگیز اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 51 کاربر 13
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   268 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز ترانه محنت بار اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 9
7 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   131 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی جوی اب پاییزی-اثر شماره 18 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   360 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی چرای پاییزی-اثر شماره 15 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 14
15 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   130 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی زندگی مدرن-اثر شماره 21 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   72 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آوای پاییز-اثر شماره 12 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 1
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   188 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه پاییز-اثر شماره 2 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   82 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد فراتر از زمین اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 5
4 کاربر
  کاربر آنلاین 5 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 95034 بار
  • افراد بازدیدکننده 69020 نفر
  • بازدید هفته گذشته 1438 بار
  • بازدید امروز 30 بار