• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   263 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی اسب-اثر شماره 17 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 8
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   73 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آوای پاییز-اثر شماره 12 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 1
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   132 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی جوی اب پاییزی-اثر شماره 18 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   150 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شولای عریانی-اثر شماره 14 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   73 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی کبک-اثر شماره 29 اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 3
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   112 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی قیامت-اثر شماره 37 اندازه: 100*70 cm
فقط جهت نمايش
رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 4
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   189 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه پاییز-اثر شماره 2 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   59 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 33 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 12327 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   121 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آسمان-اثر شماره 37 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 6
3 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 110764 بار
  • افراد بازدیدکننده 83387 نفر
  • بازدید هفته گذشته 153 بار
  • بازدید امروز 24 بار