• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   79 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گذر زمان-اثر شماره 25 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   230 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز سرود خیال انگیز اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 51 کاربر 14
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   196 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خلوت کوچه باغ-اثر شماره 11 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 9
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   298 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی نگاهی به ابیانه-اثر شماره 3 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 11
13 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   128 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 19 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 5
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   123 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آسمان-اثر شماره 37 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 6
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   83 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد فراتر از زمین اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 6
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   194 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه باران-اثر شماره 4 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 8
7 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   231 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی هنگام خزان-اثر شماره 10 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 4
12 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 113529 بار
  • افراد بازدیدکننده 85597 نفر
  • بازدید هفته گذشته 167 بار
  • بازدید امروز 17 بار