• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   130 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی زندگی مدرن-اثر شماره 21 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   73 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آوای پاییز-اثر شماره 12 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 1
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   31 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پرتره-اثر شماره 30 اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 3
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   95 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد-اثر شماره 22 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 6
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   82 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد فراتر از زمین اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   77 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گذر زمان-اثر شماره 25 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   59 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 33 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 12327 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   360 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی چرای پاییزی-اثر شماره 15 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 14
15 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   194 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خلوت کوچه باغ-اثر شماره 11 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 9
6 کاربر
  کاربر آنلاین 2 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 100646 بار
  • افراد بازدیدکننده 73944 نفر
  • بازدید هفته گذشته 783 بار
  • بازدید امروز 203 بار