• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   231 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی هنگام خزان-اثر شماره 10 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 4
12 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   123 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آسمان-اثر شماره 37 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 6
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   96 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد-اثر شماره 22 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 7
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   73 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی کبک-اثر شماره 29 اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   111 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پائیزان-اثر شماره 13 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 4
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   114 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی از یاد رفته ها-اثر شماره 31 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   298 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی نگاهی به ابیانه-اثر شماره 3 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 11
13 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   32 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پرتره-اثر شماره 30 اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   230 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز سرود خیال انگیز اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 51 کاربر 14
4 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 114656 بار
  • افراد بازدیدکننده 86533 نفر
  • بازدید هفته گذشته 215 بار
  • بازدید امروز 27 بار