• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   59 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 33 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 12327 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   194 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خلوت کوچه باغ-اثر شماره 11 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 9
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   77 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گذر زمان-اثر شماره 25 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   131 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی جوی اب پاییزی-اثر شماره 18 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   114 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
کپي  نقاشی مونالیزا-اثر شماره 35 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 3 کاربر -4
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   262 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی اسب-اثر شماره 17 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 8
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   227 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی هنگام خزان-اثر شماره 10 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 3
12 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   54 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پرتره-اثر شماره 28 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   268 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز ترانه محنت بار اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 9
7 کاربر
  کاربر آنلاین 2 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 95027 بار
  • افراد بازدیدکننده 69015 نفر
  • بازدید هفته گذشته 1431 بار
  • بازدید امروز 23 بار