• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   119 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 19 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   337 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی ایاز-اثر شماره 32 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 27 کاربر 10
12 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   358 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی چرای پاییزی-اثر شماره 15 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 14
15 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   53 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پرتره-اثر شماره 28 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   81 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خسته از کار-اثر شماره 20 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   107 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
کپي  نقاشی مونالیزا-اثر شماره 35 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 3 کاربر -3
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   108 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی از یاد رفته ها-اثر شماره 31 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   94 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گلبرگ-اثر شماره 34 اندازه: 40*50 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 1
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   94 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد-اثر شماره 22 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 6
3 کاربر
  کاربر آنلاین 5 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 73518 بار
  • افراد بازدیدکننده 51309 نفر
  • بازدید هفته گذشته 983 بار
  • بازدید امروز 28 بار