• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   194 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خلوت کوچه باغ-اثر شماره 11 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 9
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   264 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پاییز ترانه محنت بار اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 10
7 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   289 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی نگاهی به ابیانه-اثر شماره 3 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 12
12 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   94 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گلبرگ-اثر شماره 34 اندازه: 40*50 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 0
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   128 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی زندگی مدرن-اثر شماره 21 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   108 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی از یاد رفته ها-اثر شماره 31 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   108 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی قیامت-اثر شماره 37 اندازه: 100*70 cm
فقط جهت نمايش
رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 4
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   53 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پرتره-اثر شماره 28 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   109 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
کپي  نقاشی مونالیزا-اثر شماره 35 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 3 کاربر -3
4 کاربر
  کاربر آنلاین 2 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 80228 بار
  • افراد بازدیدکننده 57127 نفر
  • بازدید هفته گذشته 399 بار
  • بازدید امروز 31 بار