• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   77 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گذر زمان-اثر شماره 25 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   148 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شولای عریانی-اثر شماره 14 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   294 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی نگاهی به ابیانه-اثر شماره 3 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 5 کاربر 12
12 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   109 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پائیزان-اثر شماره 13 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 4
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   130 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی جوی اب پاییزی-اثر شماره 18 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   122 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی درویش-اثر شماره 19 اندازه: 70*100 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 5
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   82 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خسته از کار-اثر شماره 20 اندازه: 50*70 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 4 کاربر 7
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   188 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه پاییز-اثر شماره 2 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   340 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی ایاز-اثر شماره 32 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 27 کاربر 10
12 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 85884 بار
  • افراد بازدیدکننده 61074 نفر
  • بازدید هفته گذشته 297 بار
  • بازدید امروز 16 بار